Minustako sijoituskodiksi?

Mikä on sijoituskissa?

Kissan sijoittaminen tarkoittaa sitä, että kissa muuttaa uuteen kotiin, mutta kissan omistusoikeus säilyy kasvattajalla. Kissa voidaan sijoitaa, jos kasvattaja haluaa säilyttää kissan kasvatuksessaan, mutta ei pysty sitä itse pitämään. Sijoituskissa on täten kasvattajan omistama jalostuskissa, joka asuu muualla kuin kasvattajan luona. Kasvattaja on sijoitussopimuksen täyttymiseen saakka kissan omistaja. Ihminen, jonka luona kissa asuu, on kissan haltija. Kasvattaja voi sijoittaa sekä naaras että uros kissoja ja on sijoituskodin kanssa tiiviisti yhteydessä. Sijoituskodin tulee olla valmis aktiiviseen yhteydenpitoon ja esimerkiksi sijoitusnaaraan kohdalla ilmoittaa viipymättä kasvattajalle naaraan kiimojen alkamisesta.

Kissat eivät useinkaan viihdy isossa laumassa, joten kissojen sijoittaminen on hyvä keino, ettei kissaluku kasvattajan omassa kodissa kasva liian suureksi. Steriloimattomien naaraskissojen kanssa samassa taloudessa ei myöskään ole helppoa pitää kastroimattomia uroskissoja. Täten uroskissojen sijoittaminen on hyvä keino stressin ja vahinkopentujen välttämiseksi.

Kuka voi toimia sijoituskotina?

Sijoituskotina voi toimia kuka tahansa, mikäli on valmis sitoutumaan sijoitukseen. Sijoituskodin ei tarvitse olla itse halukas kasvattamaan kissoja tulevaisuudessa tai kiinnostunut näyttelytoiminnasta.

Miksi ryhtyä sijoituskodiksi?

Sijoituskissa on mainio tapa tutustua rotukissatoimintaan, sekä kissojen jalostuskäyttöön. Pentujen päivittäisestä ruokinnasta ja hoidosta huolehtiminen on yleensä sijoituskodin vastuulla, kasvattajan toimiessa apuna ja tukena. Kasvattaja huolehtii puolestaan jalostuskäyttöön liittyvistä käytännön asioista.

Sijoitussopimus

Sijoitussopimuksia on monenlaisia. Sopimus on aina kasvattajan ja haltijan välinen asia ja siihen kirjataan tarkasti ylös kaikki tarvittavat tiedot. Sopimuksessa määritellään mm. se, maksetaanko kissasta vakuusmaksua, montako pentuetta naaras tai uros sijoitussopimuksen aikana tekee ja minkä ikäisenä kissa viimeistään siirtyy kodin omistukseen. Sopimukseen kirjataan myös se, miten näyttely- ja astutusreissut järjestetään ja kuinka pitkäksi aikaa kasvattaja voi ottaa kissan luokseen astutusta varten. Naaraan kohdalla sovitaan synnyttääkö emo sijoituskodissa vai kasvattajan luona. Tarvittaessa ylös kirjataan myös se, mitä kuluja kasvattaja korvaa kodille, jos emo synnyttää kasvattajan luona. Mikäli emo synnyttää kasvattajan luona, niin sopimukseen kirjataan, milloin kasvattaja ottaa kissan luokseen ja koska se aikaisintaan luovutetaan takaisin kotiin. Sopimukseen merkitään myös se, siirtyykö kissa sijoituskodin omistukseen kastroituna/steriloituna vai leikkaamattomana ja kuka vastaa leikkaamiskuluista.

Kulut

Sijoituskoti vastaa kissan tavanomaisista hoidon ja elämisen kuluista mm. hiekka, ruoka, rokotukset ja eläinlääkäri. Kasvattaja vastaa kissan kasvatuskäyttöön liittyvistä kuluista mm. jalostustestit sekä naaraan kohdalla tiineyden ja pentujen hoitoajan kuluista, mikäli naaras synnyttää sijoituskodissa. Sijoitussopimuksessa on hyvä lukea erikseen kuka vastaa kissan mahdollisesta vakuutuksesta ja näyttelykuluista.

Sijoitusnaaras

Pääsääntöisesti sijoitusnaaras synnyttää sijoituskodissa, eli haltijan luona. Tuttu ympäristö on emolle synnytystä ja pentujen hoitoa ajatellen stressittömämpi. Kasvattaja voi ottaa naaraan synnyttämään myös kissalaansa. Tällöin naaras on kasvattajan luona useamman kuukauden ja häntä olisi hyvä totuttaa kasvattajalla oloon ennen synnytystä. Synnytyspaikka sovitaan sijoitussopimusta tehdessä.

Naaras kissa sijoitetaan yleensä 1-2 pentueen ajaksi tai kunnes naaras tulee tiettyyn ikään, esim. täyttää neljä vuotta. Kasvattaja korvaa emon ja pentujen ruokinnasta ja hoidosta aiheutuvat kulut. Korvattavat kulut merkitään etukäteen sijoitussopimukseen mahdollisimman tarkasti, jottei jälkikäteen tule epäselvyyksiä sopimuksen sisällöstä. Tärkeää on sopia etukäteen myös siitä, miten kasvattaja haluaa pentuja ruokittavan ja hoidettavan. Useimmiten kissojen astutukset, synnytykset ja pentujen hoito sujuvat ongelmitta omalla painollaan. Sijoitussopimusta tehdessä kannattaa yhdessä miettiä miten toimitaan, jos kaikki ei menekään suunnitellusti. Sijoitusehtojen täytyttyä naaras siirtyy haltijan omistukseen sovitusti, joko steriloituna taikka steriloimattomana.

Sijoitusuros

Kasvattaja voi sijoittaa myös uroskissoja jalostusta varten. Tällöin urosta pyritään käyttämään mahdollisimman pian heti vuoden ikäisenä jalostukseen. Toisaalta, jos kissa ei merkkaile tai ole muuten hankala, voidaan uroksen kanssa odottaa pidempään. Näistä sovitaan kasvattajan ja kodin välillä aina kissa kohtaisesti.

Uros sijoitetaan 1-5 pentueen ajaksi. Sopimusehdoissa määritellä lisäksi tietty ikä, jolloin uros siirtyy viimeistään haltijan omistukseen. Etukäteen sovitaan myös, miten toimitaan, jos uros alkaa merkkailemaan tai käyttäytymään häiritsevästi. Astutus voidaan järjestää joko kasvattajan, kollin tai naaraan luona. Astutusjärjestelyistä ja kissan kuljettamisesta astutuspaikalle sovitaan etukäteen. Sijoitusehtojen täytyttyä uros siirtyy haltijan omistukseen ja uros luovutetaan sopimuksen mukaisesti joko jalostusoikeuksin tai kastroituna.

Tärkeätä huomioida harkittaessa sijoituskissaa

  • Sijoituskissa ei ole ilmainen kissa. Kissasta ei joudu maksamaan täyttä hintaa, mutta siitä koituu kuitenkin samat normaalit ylläpitokulut kuin omasta kissasta.
  • Sijoituskissa ei ole haltijan oma kissa, vaan kasvattaja omistaa sen sijoitussopimuksen voimassa ollessa. Kummankin osapuolen tulee noudattaa sijoitussopimusta.
  • Siitoskykyinen kolli voi merkkailla ja mouruta tyttöjen perään öisin. Urosta ei voi kastroida ilman kasvattajan lupaa.
  • Naaraskissat voivat myös mouruta ja merkkailla, etenkin kiiman aikana, mikä saattaa kiristää hermoja. Naaraiden kiiman ajankohta ja tiheys ovat hyvin yksilöllisiä. Useimmiten naaras on kiimassa n. kolmen viikon välein. Osalla naaraista kiima voi olla 1-2 viikon välein ja toisilla taas muutaman kerran vuodessa.

Sijoittaminen edellyttää molemmilta osapuolilta hyvää kommunikaatiokykyä sekä joustamista tilanteiden mukaan. Parhaimmillaan sijoitus on kuitenkin molemmille osapuolille ihana ja myönteinen kokemus.

Luo kotisivut ilmaiseksi!